OpenKattis
National University of Singapore

Aaah!

/problems/aaah/file/statement/sv/img-0001.jpg
Photo by Unknown

Jon Marius skrek för mycket på Justin Biebers senaste konsert, och nu behöver han gå till en läkare för halsont. Läkarnas instruktioner kommer vara att säga “aaah”. Oturligt nog kan någon av dem vilja att Jon Marius ska säga “aaah” väldigt länge, vilket Jon Marius aldrig har varit speciellt bra på. Varje doktor begär en specifik nivå av “aah” – vissa vill ha “aaaaaah”, medan andra skulle kunna diagnostisera hans hals med endast ett “h”. (Ofta diagnostiserar de fel, men detta ligger utanför just detta problem.) Eftersom Jon Marius inte vill gå till en läkare och få sin tid bortslösad, vill han jämföra hur länge han kan hålla ett “aaah” med doktorns begäran. (Trots allt, vem vill sitta och säga “aaah” när doktorn vill ha ett “aaaaaah”?)

Varje dag ringer Jon Marius en annan läkare och frågar hen hur långt hans “aaah” behöver vara. Ta reda på om Jon Marius skulle kasta bort sin tid om han gick till den aktuella läkaren.

Input

Inputen består av två rader. Den första raden är det “aaah” som Jon Marius kan säga den dagen. Den andra raden är det “aah” som läkaren vill höra. Endast gemener (små bokstäver) a och h kommer användas som input, och varje rad kommer innehålla $0$ till $999$ a:n, följt av ett h.

Output

Svara “go” om Jon Marius kan gå till doktorn, och svara “no” annars.

Sample Input 1 Sample Output 1
aaah
aaaaah
no
Sample Input 2 Sample Output 2
aaah
ah
go