Start

15:00 AKST

PS2 (22 Jan-05 Feb)

End

2022-02-04 14:59 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -1:34:03

Time elapsed

1:34:03

Time remaining

334:25:56

First to solve problem

Full score

Partial score

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team A (100) B (100) Score Time
1 Natasha Tan Yan Tze 100
1
100 0
2 Nicholas Chung Jun Jie 100
1
100 13
3 Joshua Nee Ting Feng 100
1
100 43
4 Hidden user 100
2
100 45
5 Albert Ariel Widiaatmaja 100
1
100 49
6 Hidden user 100
1
100 59
7 Leow Li Yong 100
5
100 61
8 Wilson Ng Jing An 100
2
100 69
9 Zhang Wenze 100
7
100 89
10 Aaron Chan Zhi 0 0
10 Ajay Shanker 0 0
10 Alvin Gunawan 0 0
10 Alvinci Merquita 0 0
10 Amadeus Lim Ding Shing 0 0
10 Amit Rahman 0 0
10 Ang Jia Le Marcus 0 0
10 Anthea Yip 0 0
10 Barth Julia 0 0
10 Benchetrit Yaniv 0 0
10 Bian Rui 0 0
10 Borui Li 0 0
10 Brandon Owen Sjarif 0 0
10 Brendan Cheong Ern Jie 0 0
10 Brendan Neo Jia Wei 0 0
10 Bryan Christopher 0 0
10 Bui Duc Thanh 0 0
10 Chan Ee Hong 0 0
10 Cheah Hao Yi 0 0
10 Chee Jer Hong 0 0
10 Hidden user 0 0
10 Chen Jun Ying Denzel 0 0
10 Chen Zi Han 0 0
10 Cheng Chu 0 0
10 Chew Zhen Yuan 0 0
10 Chien Jing Wei 0 0
10 Chiew Yixiang 0 0
10 Chin Zheng Hao 0 0
... (106 rows omitted)
A (100) B (100)