Start

2021-11-16 15:00 AKST

PS7 - Graph Traversal Problems (17-24 Nov)

End

2021-11-23 14:59 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -193 days 1:36:14

Time elapsed

167:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B
1 Chen Yixun 2 0 1
0
1
0
1 Muhammad Elfie Bin Rahim 2 0 1
0
1
0
3 Yan Zehong 2 105 1
53
1
52
4 Tan Yi Geng 2 233 1
127
1
106
5 Wang Yitao 2 669 5
284
1
305
6 Hidden user 2 714 1
206
4
448
7 Wang Yuding 2 883 1
441
1
442
8 Shi Zhijian 2 927 1
231
5
616
9 Zhu Haoyu 2 959 2
81
6
758
10 Zhuang Yihui 2 1113 1
215
6
798
11 Zhou Ziyi 2 1217 2
382
1
815
12 Shi Zheng 2 1619 1
665
6
854
13 Hidden user 2 1648 1
843
1
805
14 Jin Yuhan 2 1750 1
818
3
892
15 Hidden user 2 1838 6
772
2
946
16 Yan Xiaodong 2 1961 1
981
1
980
17 Cheah Jun Liang Wesley 2 1982 1
421
1
1561
18 Li Jiayu 2 2475 1
252
4
2163
19 Li Guoshen 2 2482 1
816
4
1606
20 Varun Venkatesh Narayanan 2 3134 2
911
1
2203
21 Ang Wei Jun 2 3260 1
257
2
2983
22 Zhao Yuhang 2 3656 1
1660
2
1976
23 Hidden user 2 3738 1
1199
1
2539
24 Zhang Jinkun 2 3766 2
1830
2
1896
25 Zhang Tianyi 2 3869 1
1908
1
1961
26 Chen Jiapeng 2 3875 6
1742
3
1993
27 Zhang Zhe 2 3903 1
1727
5
2096
28 Hidden user 2 3943 3
1747
3
2116
29 Wang Tao 2 4153 1
1800
4
2293
30 Nant Arunyawongsakorn 2 4727 6
2257
4
2310
31 Lew Wai Sing 2 5165 3
1117
1
4008
32 Yap Yuanzhen 2 5436 3
847
11
4349
33 Li Bozhen 2 5453 4
3230
6
2063
34 Hidden user 2 5519 3
542
12
4717
35 Lu Yuliang 2 5627 1
776
3
4811
36 Chen Jiayi 2 5671 7
2693
2
2838
37 Hidden user 2 5720 1
893
3
4787
38 Huang Haijian 2 5830 1
2481
3
3309
... (92 rows omitted)
A B
Solved / Tries 121/393
(31%)
113/440
(26%)
Average tries 3.12 3.70
Average tries to solve 3.16 3.70