Start

2021-10-05 16:00 AKDT

PS1 - Basic Python (06-13 Oct)

End

2021-10-12 15:59 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -226 days 20:06:54

Time elapsed

167:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Full score

Partial score

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team A (100) B (100) Score Time
1 Yan Zehong 100
1
100
1
200 189
2 Hidden user 100
2
100
14
200 228
3 Li Jiayu 100
2
100
1
200 235
4 Chen Yixun 100
1
100
3
200 346
5 Zhuang Yihui 100
2
100
2
200 349
6 Zhu Jiayin 100
3
100
1
200 405
7 Zhu Haoyu 100
4
100
2
200 412
8 Tan Yi Geng 100
2
100
2
200 499
9 Yap Yuanzhen 100
1
100
1
200 591
10 Hidden user 100
1
100
1
200 625
11 Wang Yuding 100
1
100
1
200 776
12 Low Jia Liang 100
1
100
2
200 782
13 Zhang Lin 100
2
100
1
200 791
14 Shi Zhijian 100
2
100
1
200 798
15 Nant Arunyawongsakorn 100
8
100
2
200 805
16 Hidden user 100
2
100
2
200 845
17 Hidden user 100
2
100
1
200 876
18 Jin Yuhan 100
6
100
2
200 916
19 Lew Wai Sing 100
1
100
3
200 920
20 Hidden user 100
13
100
1
200 992
21 Li Guoshen 100
2
100
2
200 1498
22 Hidden user 100
2
100
1
200 1700
23 Wong Jin Jye 100
2
100
1
200 1935
24 Lu Yuliang 100
5
100
1
200 1947
25 Cai Huihan 100
6
100
2
200 1996
26 Hidden user 100
1
100
1
200 2000
27 Cheah Jun Liang Wesley 100
4
100
5
200 2006
28 Ang Wei Jun 100
4
100
1
200 2019
29 Yang, Lixuan 100
11
100
1
200 2059
30 Zhang Jinkun 100
6
100
1
200 2090
31 Tanamate Foo Yong Qin 100
6
100
5
200 2195
31 Hidden user 100
4
100
7
200 2195
33 Wang Zhiliang 100
8
100
3
200 2249
34 Wang Jing 100
7
100
9
200 2330
35 Muhammad Elfie Bin Rahim 100
1
100
1
200 2362
... (95 rows omitted)
A (100) B (100)