Start

2021-11-09 15:00 AKST

PS6 - Graph DS Problems (10-17 Nov)

End

2021-11-16 14:59 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -200 days 1:34:08

Time elapsed

167:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B
1 Yan Zehong 2 1 1
0
1
1
2 Muhammad Elfie Bin Rahim 2 13 1
6
1
7
3 Tan Yi Geng 2 123 1
11
3
72
4 Hidden user 2 184 1
27
1
157
5 Hidden user 2 358 1
152
1
206
6 Wang Yitao 2 403 1
181
2
202
7 Zhang Lin 2 452 1
199
1
253
8 Zhu Haoyu 2 502 1
72
1
430
9 Li Jiayu 2 503 1
136
1
367
10 Yan Xiaodong 2 742 1
375
1
367
11 Jin Yuhan 2 997 1
452
2
525
12 Wang Yuding 2 1040 1
499
1
541
13 Huang Haijian 2 1268 1
565
1
703
14 Hidden user 2 1302 1
375
3
887
15 Shi Zhijian 2 1325 1
517
2
788
16 Shi Zheng 2 1368 2
646
2
682
17 Yap Yuanzhen 2 1417 1
629
2
768
18 Zhou Ziyi 2 1573 1
567
4
946
19 Zhang Tianyi 2 1970 1
944
1
1026
20 Aaron Lok Hin Chan 2 2152 1
161
2
1971
21 Zhang Lifang 2 2365 1
487
2
1858
22 Chen Jiapeng 2 2389 1
842
2
1527
23 Hidden user 2 2577 1
380
3
2157
24 Wang Jing 2 2858 1
585
1
2273
25 Ang Wei Jun 2 3083 1
790
3
2253
26 Zhang Jinkun 2 3740 1
1815
2
1905
27 Hidden user 2 3969 1
1926
3
2003
28 Hidden user 2 3973 6
601
8
3132
29 Hidden user 2 4012 1
302
1
3710
30 Nant Arunyawongsakorn 2 4139 1
2047
1
2092
31 Cheah Jun Liang Wesley 2 4254 1
2004
2
2230
32 He Wenbin 2 4353 1
2015
2
2318
33 Hidden user 2 4363 1
1909
1
2454
34 Li Bozhen 2 4403 1
361
3
4002
35 Ng Keok Boon 2 4557 1
1640
1
2917
36 Li Tiansheng 2 4635 1
1621
1
3014
37 Zhao Yuhang 2 4647 1
2285
1
2362
38 Zhuang Yihui 2 4699 1
256
3
4403
... (92 rows omitted)
A B
Solved / Tries 130/207
(63%)
119/367
(32%)
Average tries 1.59 2.98
Average tries to solve 1.59 3.01