Start

2020-03-02 00:50 AKST

CS3233 Midterm Team Contest sponsored by Citadel | Citadel Securities

End

2020-03-02 05:20 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -442 days 10:37:11

Time elapsed

4:30:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L M
1
TeamAndJerro (J_Irvin, Steven_W, KweeLS)
IDN 7 880 1
214
1
172
1
12
2
89
2
197
1
74
2
62
2
YAS-udalah (Yehezkiel, Ammar, Sergio)
IDN 5 816 1
119
1
37
4
259
1
113
3
188
3
(.a.+){4} (Dave, Daniel, Xing Yang, Jamie)
SGP 5 1032 1
235
5
108
8
187
2
129
5
53
9
--
4
banjo ( ͡° ͜ʖ ͡°) (Benson, Ryan S, Ashley)
SGP 5 1074 1
35
1
150
20
263
2
84
4
82
5
Pokemon Goh (Long, Hai Minh, Gabriel)
5 1091 1
247
1
70
2
197
12
225
1
112
1
--
6
3body2+1 (Bay Wei Heng, Bernard, Herbert)
SGP 5 1210 2
201
2
--
2
59
1
--
4
99
3
141
18
230
7
thepromen (Chur Zhe, Zhiheng, Qirui)
SGP 5 1494 13
227
4
66
10
254
4
143
6
164
8
DRYS (Rui Yuan, Daniel Toh, Yue Chen, Si Jie)
4 517 1
70
1
49
3
136
4
162
8
--
9
sui bian (Choo Ray, Yuxuan, Yunrui)
4 597 1
61
1
175
1
228
1
133
10
Send DomiNUS to Alice (Tuan, Johnny, Nhat Minh)
VNM 4 637 1
209
4
--
1
--
2
27
1
119
5
182
5
--
11
ro🅱️in-chan itai 💦 yamete~ 👌(。◕‿‿◕。)👌🍆 (Matthew, Zhi Jian, Yan Hao)
SGP 3 471 1
36
3
171
6
--
1
224
12
Ziwenyy (Ziwen, Yiyang, Evan, Jiahng)
PRK 3 480 2
98
5
--
1
260
2
82
2
--
13
CHAR (Ranen, Chee Heng, Adriel)
3 972 13
182
2
238
16
--
5
212
14
way2go (Way, Rahul, Husong)
SGP 2 423 4
253
6
--
1
110
15
ComPeT1t1v3 Pr0 [email protected] (Shantanu, Chenyang, Marc)
SGP 2 441 4
73
7
188
3
--
16
Liquid (Jiayu, Bryan, Jalvin)
CHN 2 508 2
--
4
148
2
--
5
220
17
h̴̋̚ͅa̸̝̟͋l̶͔̏̏imň̶̼͊i̵̠̇🅱️🅱️as̸̘̱͐ (Jerrell, Daniel, Nicholas)
SGP 2 516 3
243
5
153
9
--
5
--
18
tinycp (Yiming, Bryan, Ryan G)
SGP 2 590 1
63
19
167
A B C D E F G H I J K L M
Solved / Tries 3/5
(60%)
2/7
(29%)
2/5
(40%)
17/56
(30%)
1/2
(50%)
0/0
(0%)
9/45
(20%)
0/0
(0%)
12/82
(15%)
17/76
(22%)
5/66
(8%)
0/0
(0%)
0/0
(0%)
Average tries 1.25 2.33 1.25 3.29 2.00 -- 3.75 -- 5.47 4.22 5.50 -- --
Average tries to solve 1.00 1.50 1.00 3.29 2.00 -- 2.56 -- 5.67 3.94 6.60 -- --