Start

2021-10-19 16:00 AKDT

PS3 - List Problems (20-27 Oct)

End

2021-10-26 15:59 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -212 days 21:36:07

Time elapsed

167:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Full score

Partial score

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team A (100) B (100) C (100) Score Time
1 Yap Yuanzhen 100
1
100
1
100
1
300 93
2 Muhammad Elfie Bin Rahim 100
1
100
1
100
1
300 125
3 Tan Yi Geng 100
1
100
3
100
3
300 130
4 Zhuang Yihui 100
1
100
1
100
1
300 136
5 Shi Zheng 100
1
100
1
100
1
300 200
6 Chen Yixun 100
1
100
1
100
1
300 211
7 Hidden user 100
1
100
1
100
3
300 307
8 Zhu Haoyu 100
1
100
1
100
3
300 318
9 Huang Haijian 100
1
100
1
100
1
300 396
9 Shi Zhijian 100
1
100
2
100
1
300 396
11 Zhang Lifang 100
1
100
2
100
1
300 445
12 Li Jiayu 100
1
100
1
100
2
300 451
13 Yan Xiaodong 100
1
100
2
100
4
300 467
14 Chan Thian Yong 100
1
100
1
100
5
300 473
15 Yan Zehong 100
1
100
1
100
1
300 499
16 Hidden user 100
1
100
4
100
2
300 568
17 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 579
18 Huang Yixuan 100
2
100
1
100
4
300 625
19 Hidden user 100
1
100
1
100
5
300 628
20 Wong Jin Jye 100
1
100
2
100
2
300 728
21 Zhang Tianyi 100
1
100
1
100
1
300 734
22 Hidden user 100
1
100
3
100
1
300 743
23 Wang Yuding 100
1
100
2
100
2
300 745
24 Hidden user 100
1
100
4
100
3
300 764
25 Jin Yuhan 100
1
100
1
100
1
300 778
26 Hidden user 100
1
100
2
100
1
300 812
27 Li Guoshen 100
2
100
7
100
1
300 822
28 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 936
29 Cai Huihan 100
1
100
1
100
4
300 947
30 Lew Wai Sing 100
1
100
1
100
10
300 991
31 Nant Arunyawongsakorn 100
1
100
8
100
1
300 995
32 Guo Dan 100
1
100
4
100
2
300 1584
33 Wang Jing 100
1
100
1
100
4
300 1815
34 Zhang Jinkun 100
1
100
2
100
1
300 1870
35 Zhu Lianda 100
1
100
1
100
2
300 1873
36 He Wenbin 100
1
100
3
100
1
300 1892
37 Hidden user 100
1
100
1
100
2
300 2034
38 Hidden user 100
1
100
2
100
5
300 2080
... (93 rows omitted)
A (100) B (100) C (100)