Start

2021-11-23 15:00 AKST

PS8 - SSSP Problems (24-2 Dec)

End

2021-12-01 14:59 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -186 days 2:09:38

Time elapsed

191:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Full score

Partial score

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team A (100) B (100) Score Time
1 Chen Yixun 100
1
100
1
200 0
2 Yan Zehong 100
1
100
1
200 1
3 Muhammad Elfie Bin Rahim 100
1
100
1
200 12
4 Tan Yi Geng 100
1
100
1
200 165
5 Wang Yitao 100
3
100
5
200 341
6 Shi Zhijian 100
1
100
2
200 534
7 Yan Xiaodong 100
1
100
1
200 825
8 Hidden user 100
1
100
1
200 901
9 Huang Haijian 100
1
100
5
200 953
10 Hidden user 100
1
100
3
200 961
11 Shi Zheng 100
4
100
44
200 975
12 Zhang Tianyi 100
1
100
3
200 983
13 He Wenbin 100
10
100
15
200 1177
14 Zhang Jinkun 100
1
100
6
200 1770
15 Li Guoshen 100
1
100
2
200 1805
16 Ang Wei Jun 100
1
100
1
200 1913
17 Hidden user 100
9
100
11
200 2194
18 Yan Xiaowei 100
3
100
14
200 2265
19 Hidden user 100
3
100
15
200 2397
20 Jin Yuhan 100
1
100
5
200 2464
21 Yap Yuanzhen 100
3
100
8
200 2477
22 Wang Jing 100
6
100
12
200 3243
23 Chen Jiapeng 100
3
100
3
200 3326
24 Cheah Jun Liang Wesley 100
1
100
5
200 3777
25 Zhuang Yihui 100
1
100
1
200 3855
26 Wang Yuding 100
1
100
3
200 3866
27 Nant Arunyawongsakorn 100
1
100
4
200 4560
28 Ng Keok Boon 100
4
100
2
200 4568
29 Hidden user 100
1
100
16
200 4638
30 Guo Dan 100
2
100
11
200 4886
31 Zhang Zhengyuan 100
1
100
5
200 4908
32 Zhu Haoyu 100
1
100
6
200 4921
33 Zhao Yuhang 100
2
100
4
200 4984
34 Zhang Yang 100
1
100
9
200 5055
35 Wang Zhiliang 100
6
100
14
200 5113
36 Hidden user 100
1
100
2
200 5114
37 Cheah Weiteck 100
2
100
13
200 5288
38 Hidden user 100
11
100
15
200 5347
... (92 rows omitted)
A (100) B (100)