Start

2019-10-13 15:59 UTC

Problem Set 4

End

2019-10-28 15:59 UTC
The end is near!
Session is over.
Not yet started.
Session is starting in -8 days 2:12:58

Time elapsed

194:12:58

Time remaining

165:47:03

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Team Slv. A B C D E F G H I J K L M N O P Q
2040S Testing 0
A0184458R 0
Adarsh Mohandas Chugani 0
Ailanthus Tng 3 1
5637
1
6753
1
10003
Amanda Lam 4 13
2813
10
5586
1
4329
7
7984
Arthur \ 0
Arthur Lee Ying Kiu 0
Benjamin Fheng 1 9
11560
BHUVANESWARAN VIGNESH 0
Chan Sin Teng, Tiffany 0 9
--
3
--
Charlotte Lim Wee Teng 4 2
3878
13
5501
4
2499
1
4205
Chau Teng Le 4 6
7983
13
8743
5
10343
1
11068
Chen Jiangwei 0
Chen Syin Yi 4 1
1017
4
2834
1
2233
3
3691
Cheng Lit Yaw 0 4
--
Cheyanne Sim 4 8
2551
5
2730
1
763
3
1321
Choi Min Suk 1 9
--
1
11464
Choo Qi Le Aaron 4 7
3861
4
4074
10
4854
3
5186
Christian James Welly 6 1
4308
2
2648
3
5698
1
7150
1
10537
1
11452
Hidden user 4 7
5773
8
6346
8
8520
1
11189
12
--
Chua Yi Jing 0
Cranston 1 10
11076
2
--
Don Tay Xi Cheng 0
Ernest Lian Qi Quan 0 1
--
Eugene Tan Yew Chin 1 1
8521
Fatin Nabilah 2 1
11010
1
9604
Fong Yong Jie 5 6
1163
6
4152
6
2738
1
6626
1
6351
Fyonn Oh Tong Shuang 0
Ge Wai Lok 0
Grant Lee 1 9
10771
Harold Soh 0
Hidden user 0
Huang Haoyi 0
Jon Chua 0
Jonas Ong 0
Joshua Lay Hui Jie 2 1
7050
2
9345
Joshua Wee 4 4
5545
1
5515
1
11107
3
11209
Kang Wangkai 0
Hidden user 3 3
2736
1
7890
15
5616
Kenny Ho Si Chong 1 6
8411
2
--
Hidden user 1 4
10204
Lau Jun Hao Benjamin 0
Lee Huiting 2 20
10826
6
10218
Lee Shang Jun Xavier 1 2
7743
Lee Yue Tong 0
Li Zi Ying 1 11
11499
Lim Feng Yue 0
Lim Su Woon, Sarah 1 6
--
2
9314
Lim We Si Jel 2 3
6986
14
10091
Loh Jeremy Wen Jun 1 3
5125
3
--
Low Jun Kai 4 1
10948
1
10949
1
11457
1
11031
Low Zhang Xian 0 2
--
Mario Lorenzo 17 1
63
2
96
1
670
1
738
1
1374
1
1152
1
1233
1
1411
1
594
1
2309
1
2484
1
2552
1
0
1
3926
1
8195
1
6650
1
7216
Nathanael Seen Zhong Qi 0
Nelson Tan Kok Yi 0 3
--
Ng Jun Guang, Jarrod 0
Ng Kee Lin, Denise 0
Ng Ming Liang 4 15
4169
25
5644
4
7007
5
8246
Hidden user 0
Nguyen Chi Hai 3 2
2474
5
4303
3
5648
Nham Quoc Hung 2 1
8575
8
--
3
10137
Ong Choon Han 3 2
8493
4
8624
1
9561
Ong Han Sheng 1 1
9176
8
--
2
--
Pang Jia Da 3 1
6391
17
8408
2
6512
Pang Kim Jin 1 9
--
14
11554
Permas Teo Pek Neng 4 6
4406
17
6964
9
8225
7
8665
PHAM THUY DUONG 1 5
8691
Qiu Jing Ying 3 1
8060
1
8531
1
9539
Regini Lee Jin Ni 0
s-tr 0
Seow Wei Xiang Gerren 4 17
7916
7
8163
3
7331
1
8287
SHAUN WARE YEO ZISHEN 0
SIM BING YANG, GABRIEL 3 21
5356
5
8105
5
11515
Sim Yu Jie 0
Simon Lam 3 37
5679
5
9613
1
8199
Soh Hak Wee 0
Tan Chong Han, Alden 4 1
9263
3
9334
2
9261
4
9245
Tan Jun Hao 2 1
11347
1
11409
4
--
Tan Teik Jun 0
Tay Jun Yang 0
Teri Aiw Jin Min 0
Uriel Tan 0
Watt Seng Joe 0 7
--
1
--
Wee Yee Hong 0
Xin Pei Ng 1 7
10843
Yao Jie Thng 4 19
6568
2
6626
1
4019
3
7160
Yap Dian Hao 2 2
5797
1
8477
Yap Dian Hao 0
Zhang Yuanyu 3 3
4093
8
6578
2
7609
陈圣豪 5 1
174
6
9336
9
11399
1
11617
1
214
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Solved / Tries 46/334
(14%)
31/221
(14%)
33/134
(25%)
18/47
(38%)
1/1
(100%)
3/3
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
3/3
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/13
(8%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
1/1
(100%)
Average tries 6.07 5.82 3.83 2.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.50 1.00 1.00 1.00 1.00
Average tries to solve 6.17 6.26 3.88 2.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00