Start

2021-11-02 16:00 AKDT

PS5 - (Hash) Table Problems (03-10 Nov)

End

2021-11-09 14:59 AKST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -207 days 1:37:34

Time elapsed

167:59:59

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Full score

Partial score

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team A (100) B (100) C (100) Score Time
1 Chen Yixun 100
1
100
1
100
1
300 1
2 Muhammad Elfie Bin Rahim 100
1
100
1
100
1
300 2
3 Yan Zehong 100
1
100
1
100
1
300 3
4 Tan Yi Geng 100
1
100
1
100
1
300 26
5 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 39
6 Yan Xiaodong 100
1
100
1
100
1
300 87
7 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 101
8 Hidden user 100
1
100
1
100
2
300 103
9 Chan Thian Yong 100
3
100
1
100
2
300 116
10 Yap Yuanzhen 100
1
100
1
100
1
300 157
11 Wang Jing 100
1
100
1
100
1
300 167
12 Aaron Lok Hin Chan 100
1
100
2
100
5
300 193
13 Zhang Tianyi 100
1
100
1
100
1
300 210
14 Wong Jin Jye 100
1
100
1
100
1
300 220
15 Hidden user 100
1
100
1
100
2
300 237
16 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 263
17 Li Jiayu 100
1
100
1
100
1
300 273
18 Li Guoshen 100
1
100
1
100
2
300 307
19 Ang Wei Jun 100
1
100
1
100
1
300 329
20 Zhu Haoyu 100
1
100
3
100
2
300 374
21 Low Jia Liang 100
2
100
1
100
4
300 434
22 Hidden user 100
1
100
2
100
1
300 436
23 Lee Jin Kai 100
3
100
1
100
1
300 470
24 Cheah Jun Liang Wesley 100
1
100
1
100
1
300 478
25 Huang Haijian 100
1
100
1
100
1
300 519
26 Jin Yuhan 100
1
100
1
100
1
300 556
27 Wang Zhiliang 100
1
100
1
100
2
300 591
28 Ai Liwen 100
1
100
1
100
1
300 618
29 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 651
30 Wang Yitao 100
1
100
3
100
1
300 654
31 Shi Zheng 100
1
100
1
100
2
300 655
32 Nant Arunyawongsakorn 100
1
100
1
100
1
300 656
33 Wang Yuding 100
1
100
1
100
1
300 695
34 Hidden user 100
1
100
1
100
1
300 702
35 Li Bozhen 100
1
100
1
100
2
300 707
36 Zhuang Yihui 100
1
100
1
100
1
300 739
37 Yang, Lixuan 100
1
100
1
100
1
300 749
38 Han Siyu 100
1
100
1
100
5
300 779
... (92 rows omitted)
A (100) B (100) C (100)