Hide

Problem I
Blåtand

/problems/bluetooth/file/statement/da/img-0001.jpg
Harald Blaatand i en illustration fra 1600-tallet.

Kong Harald den Gode af Danmark vil fejre grundlæggelsen af byen Lund med at spise et saftigt æble. Haralds tænder er i forfærdelig tilstand – nogle mangler, andre er rådne og så misfarvede, at det har givet ham øgenavnet Blåtand.

Harald kan enten tygge æblet på venstre eller højre side af munden. Det gør frygtelig ondt at tygge med en rådden tand, så han kan ikke tygge på en side med en blå tand. Han behøver mindst en tand i både over- og undermunden på samme side for at kunne tygge på den side.

Som Haralds højeste rådgiver og modvillige tandlæge har du et fuldstændigt overblik over hans tandproblemer. Hjælp ham med at afgøre, på hvilken side han burde tygge. Hvis det ikke er muligt at tygge æblet på hverken højre eller venstre side, anbefaler du i stedet søbemad.

Indlæsning

På første linje står antallet $n$ af Haralds tandproblemer, $1\leq n\leq 32$. På hver af de følgende linjer står et tandproblem. Et tandproblem består af en tand og tilstanden »m« (for »mangler«) eller »b« (for »blå«), adskilte af mellemrum. Ingen tand er beskrevet mere end én gang. Tænder beskrives i din tandlægekollega Victor Haderups nomenklatur. »V« er venstre side set fra Kong Haralds perspektiv.

\includegraphics[width=0.5\textwidth ]{img/dental-da.pdf}

Harald har mindst én blå tand. En tand kan ikke både mangle og være blå.

Udskrift

Tallet »0«, hvis Harald kan tygge æblet med venstre side af munden. Tallet »1«, hvis Harald kan tygge æblet med højre side af munden. Tallet »2«, hvis du anbefaler søbemad.

Pointsætning

Gruppe

Point

Begrænsninger

1

19

$n = 1$

2

81

$1\leq n\leq 32$

Sample Input 1 Sample Output 1
1
-5 b
1
Sample Input 2 Sample Output 2
9
8- m
7- m
6- m
5- m
4- m
3- m
2- m
1- b
+3 m
0
Sample Input 3 Sample Output 3
9
8- m
7- m
6- m
5- m
4- m
3- m
2- m
1- m
+3 b
2
Sample Input 4 Sample Output 4
15
6+ b
+2 m
+3 m
+4 m
+5 m
+6 m
+7 m
+8 m
-1 m
-2 m
-3 m
-4 m
-5 m
-6 m
-7 m
0

Please log in to submit a solution to this problem

Log in